دکتر هلاکو محسنی فر

مطالب علمی فیزیوتراپی

2- عمل عضله غرابی- بازویی:

الف) چرخاندن بازو به عقب

ب) بردن بازو به بالا

ج) بردن بازو به جلو

د) بردن بازو به جلو و درون

 

پاسخ: گزینه د صحیح است. عضله‌ی غرابی- بازویی، عضله‌ی کوراکوبراکیالیس است که عمل فلکشن و چرخش داخلی بازو را انجام می‌دهد.

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 22:17  توسط دکتر هلاکو محسنی فر  |